Master Class door Eve Caligor, MD

Nieuwe ontwikkelingen in psychodynamische psychotherapie: Behandeling van zelf- en interpersoonlijke functies

Wat is de 'core-business' van psychodynamische psychotherapie? Deze masterclass behandelt de algemene klinische principes en de specifieke technieken die samen de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie vormen. We zullen uiteenzetten hoe het algemene behandelmodel dat toepasbaar op een breed scala aan persoonlijkheidspathologie, systematisch kan worden aangepast om het af te stemmen op verschillende niveaus van ernst van pathologie. We zullen ook nagaan hoe specifieke elementen van de behandeling kunnen worden gebruikt in de algemeen psychiatrische setting (kortdurend en acuut). Het behandelmodel vloeit voort uit de integratie van de psychodynamische object-relatietheorie met het alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen in de DSM5. Deze benadrukken allebei de centrale rol die zelf functioneren en interpersoonlijke relaties spelen in de gezonde en in de pathologische persoonlijkheid. Verbetering in deze domeinen van functioneren is een centraal doel in de behandeling. Het behandelmodel is een hedendaagse evidence-based vorm van psychoanalytische psychotherapie.

De Master Class benadrukt de volgende aspecten van klinisch werk: 1) het belang van gedegen diagnostiek en het met de patiënt bespreken daarvan als opmaat naar behandeling, 2) het vaststellen van een solide behandelkader en concrete behandeldoelen, 3) het systematisch kiezen van een focus van interventie, 4) het onderscheiden en hanteren van overdrachts- en tegenoverdrachtsdynamiek bij patiënten op verschillende niveaus van ernst van pathologie, 5) het begrijpen van de verschillende functies van het interpreteren, 6) het tegelijk oog houden op de binnenwereld van de patiënt en op de patiënt in diens externe realiteit, 7) de werkingsmechanismen die in deze vorm van therapie bijdragen aan structurele verandering (toename van veilige gehechtheid en van reflectief vermogen).

Voor wie?

Deze Master Class is bestemd voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters en allen die daartoe in opleiding zijn, maar ook voor psychoanalytisch psychotherapeuten en psychoanalytici.

Aan het einde van deze Master Class kunnen deelnemers:

  1. Beschrijven wat de recente ontwikkelingen zijn in het begrijpen en classificeren van persoonlijkheidsstoornissen, met name het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) in de DSM 5, Sectie III
  1. Begrijpen wat de relatie is tussen het AMPD en de psychodynamische objectrelatie theorie op het gebied van persoonlijkheidspathologie
  1. De principes begrijpen van de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie, een trans-diagnostische behandeling die zich richt op pathologie van het zelf en het interpersoonlijk functioneren
  1. Beschrijven welke strategieën nodig zijn bij het op touw zetten van een psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie en wat daarin de belangrijkste technieken zijn
  1. Beschrijven welke aanpassingen in de basisstrategieën en technieken nodig zijn om de therapie af te stemmen op de ernst van de pathologie van de patiënt
  1. Benoemen wat de werkingsmechanismen zijn die bijdragen aan verbetering bij ernstiger als mildere vormen van persoonlijkheidspathologie.

Programma

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 09.35 Opening dagvoorzitter Nel Draijer
09.35 - 09.40 Opening Raad van Bestuur GGz Centraal
09.40 - 09.45 Introduction on the Master Class: chair TFP Netherlands, Jos van Mosel
09.45 -11.15 'New Developments in the Understanding and Classification of Personality Disorders'  
11.15 - 11.30 Koffiepauze
11.30 - 13.00 Assessment, Treatment Planning and Contracting'
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.30
'Focused Listening and the Therapist’s Stance'
15.30 - 15.45 Koffiepauze
15.45 - 17.15 'Exploration of Internal States and Broader Applications of TFP-E Principles'
17.15 – 17.45 Discussie en afsluiting

 

ONZE SPONSOREN