UPDATE 16 september 2019: uitverkocht

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de supervisie.


Supervisie Transference Focused Psychotherapy door Eve Caligor, MD

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert TFP Nederland een landelijke supervisiebijeenkomst bestemd voor de leden en voor klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten (i.o.) die TFP  zijn opgeleid, zijn gesuperviseerd en minimaal 1 BPS/BPO patiënt met TFP behandelen Zij zijn hier van harte voor uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op de RINO van 9.30 – 17.30, te Amsterdam.

Prof. Eve Caligor, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut en psychoanalyticus, is de rechterhand van Otto Kernberg en Frank Yeomans. Zij maakt deel uit van de board van de  International Society for TFP en van de ISTFP Education Committee. Zij heeft verschillende boeken en vele artikelen over TFP en psychodynamische psychotherapie op haar naam staan. In overleg met Frank Yeomans hebben wij haar uitgenodigd om dit keer onze jaarlijkse supervisie te geven. Degenen die haar hoorden spreken op het ISTFP congres in Barcelona hebben kunnen vaststellen dat ze een voortreffelijke spreker is en een aimabel persoon. Wij zijn heel verheugd dat ze dit jaar ons komt superviseren.

Programma
9.30 – 10.00        Ontvangst; opening voorzitter TFP Nederland, Jos van Mosel
10.00 – 12.30        Eerste serie supervisies (incl. koffiepauze) BPO/BPS
12.30 – 13.30        Lunch
13.30 – 17.00        Tweede serie supervisies (incl. theepauze) narcisme
17.00 – 17.30         Afsluiting en borrel

Het inbrengen van een casus
Deelnemers zijn van harte uitgenodigd om in overleg met TFP Nederland  – Jos van Mosel / Nel Draijer – een TFP casus in te brengen (mag, hoeft niet). Op de site van TFP Nederland vindt men de instructies: een korte TFP casuspresentatie van de patiënt  aan de hand van het formulier dat daarvoor in de opleiding wordt gebruikt (lengte maximaal 1 A4). Het belangrijkste materiaal voor de supervisie is een video-opname van een recente zitting, opgeslagen op een USB-stick en afspeelbaar op een laptop middels het programma VLC-Player. Van de zitting moet je een verbatim transcript maken, dat je in het Engels vertaalt, zodat Eve Caligor de interacties kan volgen. Schriftelijke 'informed consent': ondertekende toestemming voor het gebruik van de videoband voor opleidingsdoeleinden is noodzakelijk.

Aantal en kosten
Op de RINO kunnen ruim 50 mensen terecht voor deze supervisie. Laat daarom liefst zo snel mogelijk weten of je je wilt inschrijven. Degenen die tevens aan de Master Class op 1 oktober deelnemen krijgen een gereduceerd tarief. Diegenen die een casus inbrengen betalen de helft.
Bekijk de prijkzen op de tab 'informatie'

Voor wie
U kunt meedoen aan deze supervisie als u lid bent van TFP Nederland, of u bent Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut of Psychiater, opgeleid en gesuperviseerd in de TFP. Daarnaast voert u momenteel minimaal 1 TFP behandeling uit.

Accreditatie
Je ontvangt een bewijs van deelname dat bruikbaar is bij je registratie als TFP psychotherapeut in het TFP register van de NVPP en bij het lidmaatschap van TFP-Nederland. Er wordt officiële accreditatie aangevraagd (NVvP; FGZP; NVP).

ONZE SPONSOREN